0054

Kampinos, 25 września 2007. Sony A100 + Sigma 300/4