0255

Czarny Piątek. Poznań 23 marca 2018. Fujufilm X-E3 + Xf35mm