0924

Selfie, przed targami podczas Pyrkon. Poznań, 29 kwietnia 2017.
Fujifiml X-E1 + XF18mm