0787

Stambuł, 1 września 2011
Sony NEX 3 + Voigtlander Snapshot Skopar 25/4 (chyba)