0694

Łańcuch Światła – Łańcuch Ludzi – Poznań 14 grudnia 2017
Fuji X-E3 + XF35mm

0698

WPN, Grajzerówka, 8 grudnia 2012.
Sony Nex 5N + zdecydowanie wiekowy Nikkor 13,5cm/3,5